ЕКО ФОРЕСТ ГРУП

Дърводобив и производство на дървен иглолистен материал

ЕКО ФОРЕСТ ГРУП

Обработка на обла дървесина, с възможност за преработка на дървени трупи

Продукти


Дъски

Греди

Талпи

Летви

Просушаване на дървен материал

Четиристранно и двустранно рендосване на греди и дъски

Фрезоване на дървен материал

Бързо и качествено изпълнение. Цени удобни за всеки.

Фирма „Еко форест груп“ ЕООД е създадена през 2013 г. в гр.Смолян. Първоначално основната дейност на фирмата е била дърводобив. През 2014 г. фирмата разширява своята дейност, като си наема цех и инсталира линия за обработка на обла дървесина, с възможност за преработка на дървени трупи. През 2015 г. фирмата инвестира в закупуване на собствена производствена база и машини за дървообработване, като в края на 2016 г. инвестицията приключва.

Към настоящ момент фирмата произвежда суров и сух дървен иглолистен материал. Изделията ни са в следните разновидност: греди, дъски, кофражни дъски, челни дъски, летви, ламперия, дюшеме, первази, детайли за палети, четиристранно рендосани детайли и други. Всеки произведен дървен материал може да бъде изсушен в сушилни камери. Фирмата също така произвежда висококачествени иглолистни еко пелети.

Актуално


Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции

Днес, 08.06.2018 г., „Еко Форест Груп” ЕООД обявява процедура за „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции”. С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация.

РЕШЕНИЕ №01/06.06.2018 За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл.9, ал.1, т.5 от Постановление №160/01.07.2016г. на Министерския съвет, прекратявам избор с публична покана за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции”.

Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции

Днес, 01.06.2018 г., „Еко Форест Груп” ЕООД обявява процедура за „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции”. С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация.

ПОКАНА проект: BG16RFOP002-3.001-0932-C01

В изпълнение на мерки за информираност и публичност по проект BG16RFOP002-3.001-0932-C01, „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД отправя покана към обществеността да посети производствената му база в гр.Смолян, Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6, на 22.03.2018 г., от 11:00 часа, във връзка с провеждане на пресконференция по проекта.

Подобряване на енергийната ефективност и капацитет в „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД

Основна цел на настоящия проект е насочена към повишаване на енергийната ефективност и капацитет чрез инвестиции в мерки за енергийна ефективност, водещи до устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на „Еко форест груп“ ЕООД.

ТЪРСИТЕ ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ?

Ние сме достатъчно гъвкави, за да задоволим Вашите изисквания

Контакти